Każda fundacja obowiązkowo musi posiadać osobowość prawną. Jest to równoznaczne natomiast z uzyskaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądownictwa. maski stomatologiczne Udzielane jest to zaś bezpośrednio po tym, jak dochodzi do złożenia oświadczenia woli przed notariuszem. Wszystko to jednakże wymaga statutu fundacyjnego.

Co do statutu fundacji, nie zapominajmy, iż to fundator- a więc założyciel tej organizacji – decyduje się na określenie, czym jego działalność ma się w zasadzie konkretnie zajmować. Bez określenia jednoznacznie charakteru prowadzonego podmiotu, czy to dobroczynnego pod względem społecznym, zdrowotnym, czy gospodarczym – nie ma to najmniejszego znaczenia – nie ma szans uzyskać osobowości prawnej, czyli wpisu do Krajowego Rejestru Sądownictwa. Musimy wiedzieć, że fundator określa statut fundacji, ale też może zdecydować się na to, by od tego oficjalnie odstąpić, a konsekwencji tego zrzec się tak jakby swego prawa, trochę i w pewnym sensie spoczywającego na nim obowiązku, a następnie upoważnić do tego celu kogoś z zewnątrz, może to być jakakolwiek osoba prawna, czy też osoba fizyczna, to już bez znaczenia. Statut natomiast powinien posiadać takie elementy jak cele, formy, zasady, zakres prowadzonej działalności przyszłej organizacji, ale i nazwę, siedzibę, majątek. Kolejna niezwykle istotna kwestia to skład oraz organizacja zarządu. Dodatkowo, statuty często miewają też wiele innych postanowień, poza tymi wyżej wymienionymi, zwłaszcza odnoszących się do warunków działania w ramach współpracy z innymi organizacjami o podobnym charakterze.