Nie ma znaczenia to, czy prowadzona przez Ciebie działalność jest nastawiona na klasyczny zarobek, a więc czy jest typową firmą prywatną, czy też wręcz odwrotnie- to organizacja o charakterze niezarobkowym, która jest powoływana po to, aby pełnić szereg działań i kroków dobroczynnych. W każdym z powyżej opisanych przypadków, niezbędne okazuje się postawienie na współpracę z dobrym biurem rachunkowym, czy też solidnym księgowym, który będzie w stanie zająć się za nas wszelkimi, często dość skomplikowanymi sprawami formalnymi, jakich przy takich aktywnościach jak realizowanie się w ramach prowadzonej indywidualnie organizacji zdecydowanie nie brak.

Stowarzyszenie, czy też fundacja są to takie formy działania, które opierają się w głównej mierze na fundatorze. A zatem jako fundatora rozumie się człowieka, który formalnie reprezentuje daną placówkę i to on figuruje w papierach jako jej właściciel i założyciel zarazem. Warto stwierdzić, że podobnie jak i zwykłe firmy, tak samo i stowarzyszenia oraz fundacje mają obowiązkowo wymóg związany z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Nie ma większego znaczenia w tym wypadku, czy w grę wchodzi działalność płatna, czy bezpłatna. Dodatkowo, trzeba także wspomnieć, że tak fundacje, jak również wcześniej wspomniane stowarzyszenia, powinny płacić podatek dochodowy od osób prawnych. Z drugiej strony jednakże, nie tylko w kwestiach formalno-księgowych wiele się tym organizacjom narzuca. Częstokroć specjaliści wyszczególniają, iż znacząco więcej jest plusów aniżeli minusów, a ściślej więcej ułatwień i ulg, aniżeli podatków i zobowiązań, z jakich fundatorzy muszą się wywiązać. I tak wspomnieć trzeba o prawie zwolnienia w momencie realizacji celów wymienionych w ustawie prawnej o podatku dochodowym od osób prawnych.