Istnieje wiele rozmaitych rodzajów instytucji, które działają po to, żeby mogły nieść pomoc potrzebującym. Nie ma znaczenia, czy chodzi o osoby w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotnych, młodych zdolnych ale bez perspektyw ze względu na swą ubogość, chore dzieci, czy bezdomnych. W każdym przypadku można wspierać, a wynika to z faktu, że istnieje szansa na stworzenie instytucji z prawdziwie charytatywnych pobudek, a więc fundacji. Więcej na ten temat w poniższych fragmentach.

Jak założyć fundację? Teoretycznie może się za to wziąć każdy i każdy ma takie same możliwości i szanse. Co warte jest podkreślenia, w naszym kraju wcale nie trzeba posiadać polskiego obywatelstwa, aby móc stworzyć organizację formalnie i prawnie znaną jako fundacja. Jest to w stanie zrealizować praktycznie każda osoba fizyczna, a nie ma znaczenia także czy w grę wchodzi osoba prawna. Do tego, trzeba też podkreślić, iż fundacja zakładana u nas w kraju może mieć siedzibę w Polsce, ale też niekoniecznie- równie dobrze da się ją utworzyć i prowadzić za granicami naszego państwa. Istotne jest jednakże to, żeby fundacja zakładana według polskich przepisów prawnych posiadała też dodatkowo siedzibę w naszej ojczyźnie. Dodatkowo, należy też nadmienić, iż wszystkie działania prowadzone w ramach tak powołanej do życia instytucji obowiązkowo muszą być zgodne z naszymi, polskimi normami, zasadami, prawami i polityką. W głównej mierze podkreślić trzeba, że podstawą działalności fundacji okazuje się z reguły altruizm, zatem prawne regulacje dopuszczają się w zakresie regulaminów wiążących się z zakładaniem takich instytucji naprawdę szerokie ułatwienia.