Co trzeba zrobić, aby założyć fundację? Na czym ma się ona opierać w praktyce? Jakie ułatwienia dla fundatorów są przewidziane w ramach polskich przepisów prawnych? O tym dowiesz się, czytając niniejszy tekst przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą działalnością charytatywną.
W ramach fundacji można powoływać wielorakie organizacje, które będą działały niekoniecznie w Polsce, ale muszą na pewno-wedle polskich wymogów prawnych – mieć swoje placówki na terenie naszego kraju. Równie dobrze mogą jednakże dysponować oddziałami zagranicznymi. Wydziela się w związku z działalnością fundacji odpowiednie, możliwe i dopuszczalne formalnie, źródła finansowania, w zakresie czego uznaje się za kluczowe prowadzenie własnej działalności zarobkowej, a w to wlicza się odpłatna działalność pożytku publicznego, działalność gospodarcza, osoby fizyczne i prawne mogące przekazywać darowizny, ale też i organizować oficjalnie zbiórki o charakterze publicznym, masowym właśnie na cel działania fundacji. Do tego, jako istotne i często wykorzystywane źródło finansowania uznaje się grantodawcze organizacje, a także pomoc ze strony administracji samorządowej oraz centralnej, w tym zakresie mowa o wydzielaniu wielorakich dotacji.
W przypadku spraw księgowych, to w związku z działaniem fundacji oraz stowarzyszeń wydziela się obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ma to być wymóg natury formalnej nawet wtedy, kiedy w grę nie wchodzi żadna forma zarobkowa i nieodpłatna działalność. Fundator może liczyć na szereg ułatwień tyczących się zakładania fundacji.