Jeżeli chcesz siać powszechnie dobro, koniecznie powinieneś rozważyć opcję prowadzenia działalności gospodarczej zwaną fundacją. Jest mnóstwo ułatwień, jakie z pewnością okażą się dla Ciebie kolejną zachętą do tego, aby mając czas, środki pieniężne czy możliwości bądź wpływy i szczere chęci i dobre intencje, stać się fundatorem z prawdziwego zdarzenia. Pytanie tylko jakie cele przyświecają tym, którzy noszą się z zamiarem prowadzenia tego rodzaju organizacji? Sprawdź dalej.

Co jest niezbędne, żeby w ogóle można było mówić o fundacji? Otóż za nadrzędne uznaje się to, by był fundator, a więc chętny inicjator, który ma na celu założenie organizacji zwanej fundacją. Ponadto wydziela się też pewną kwotę, a zatem konkretny kapitał, który ma stanowić majątek przeznaczony na użyteczny cel publiczny. By móc zyskać zielone światło w celu realizacji swojego statusu fundacyjnego i programu instytucji, obowiązkowo trzeba określić majątek, a więc kapitał gromadzony w ramach tak zwanego funduszu założycielskiego. Musi być w nim jednoznacznie sprecyzowane, jaki jest cel, jaka jest wysokość majątku, którym odznacza się nasza instytucja.

A zatem, przejdźmy do konkretów – jakie są cele fundacji? Otóż przede wszystkim istotne jest, żeby była mowa o organizacji społecznie użytecznej, czy też gospodarczo użytecznej. Ma ona działać wedle nadrzędnych, kluczowych wymogów, norm i zasad oraz interesów typowych dla Rzeczpospolitej Polskiej. W tym aspekcie wyszczególnia się zwłaszcza ochronę zdrowia, oświatę oraz wychowanie, kulturę i sztukę, ale też opiekę, pomoc społeczną, rozwój gospodarki i nauki. Dodatkowo, trzeba też wspomnieć o tym, że fundacja może wdrażać wielorakie działania charytatywne, a także społeczne, ale wszystkie one muszą przyjmować formę publiczną.