Poszukujesz innej, niestandardowej i jakże ciekawej formy społecznej działalności, w ramach której mógłbyś się realizować dobroczynnie? Warto, abyś przeczytał niniejszy tekst poświęcony tematyce fundacji i jej zakładania oraz cech charakterystycznych z nią się łączących. Więcej w dalszych fragmentach. Wszystkim zainteresowanym polecamy niniejszą lekturę.
A zatem, na wstępie – na czym opiera się działalność fundacji? Otóż jej podstawą jest nic innego jak konkretny kapitał, a zatem majątek, w jaki fundacja zostaje wyposażona przez fundatora, czyli człowieka, który decyduje się formalnie stać jej właścicielem, założycielem i osobą nią kierującą i prawnie ją reprezentującą. Musisz wiedzieć, że to fundator pod względem polskich wymogów formalnych wyposaża swoją dobroczynną organizację w tak zwany fundusz założycielski, a tenże też ma być ustanowiony przez fundatora. W grę wchodzą tu kwestie pieniężne, ale i nieruchomości oraz ruchomości.
Jak można zaś scharakteryzować źródła finansowania? O tym dowiesz się z poniższych fragmentów. Do podstawowych źródeł finansowania omawianej tu fundacji zalicza się przede wszystkim organizacje grantodawcze, a więc udzielające grantów, a także administracje centralne oraz samorządowe, w tym wypadku mowa o dotacjach. Jako źródła udzielania wsparcia pieniężnego uznaje się także osoby prawne oraz osoby fizyczne, a zatem mowa tu zwłaszcza o zbiórkach publicznych oraz darowiznach. Kolejna forma to własna działalność zarobkowa, a w tym aspekcie mowa tak o działalności odpłatnej pożytku publicznego, jak i działalności gospodarczej standardowej.