Wszyscy, którzy chcieliby w mniejszym lub większym stopniu nieść pomoc komukolwiek, a mają ku temu możliwości- środki pieniężne na większą skalę, czy też dużo czasu bądź cennych znajomości, mogą powołać rozmaite dobroczynne organizacje. Wszystkie one natomiast mają mieć status prawny i osobowość prawną, którą zyskują na mocy złożenia oświadczenia wiążącego prawnie przed notariuszem. O ile placówki te będą właściwie spełniały swoje programy, a te programy będą zaś w pełni zgodne z regułami jakie obowiązują pod względem prawnym w RP, jak najbardziej będzie można realizować szeroko wychodzące w przyszłość plany na wielką skalę. Najpowszechniejsze typy wspomnianych tu organizacji to między innymi fundacje oraz stowarzyszenia.

Stowarzyszenia

W praktyce jest to coś, co może być założone nawet przez parę bliskich sobie ludzi, czy zwykłą grupę znajomych. Cel ma być natomiast wspólny, podobnie jak i zainteresowania. Warto zatem podkreślić, że przyświecać ma im jedna idea, którą postanowią wdrażać w życie. Wspólny cel ich połączy i skłoni do wspólnego pracowania w celu uzyskania tych samych, razem obranych efektów. I tak należy mieć na względzie fakt, że wyznaczone cele powinny być ujęte oficjalnie w statusie danej organizacji. Wydziela się obecnie szereg rozmaitych rodzajów stowarzyszeń, do których zalicza się takie instytucje, jakie łączy parę kluczowych cech, w tym dobrowolność, trwałość, samorządność, niezarobkowy charakter. To coś zupełnie odmiennego w zestawieniu ze spółkami.

Fundacje

Jako fundację rozumie się charytatywną, altruistyczną zazwyczaj organizację, która ma jakiś status i jest powołana na podstawie osobowości prawnej przekazanej jej w momencie, gdy zostanie ta instytucja wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Musisz wiedzieć, że fundacje mogą być zakładane na terenie naszego kraju, ale nie tylko. Równie dobrze mogą one być zagranicznymi oddziałami, ale w każdym przypadku trzeba, żeby miały placówkę w Polsce.