Nieważne, jakiego typu działalność chciałbyś prowadzić, ale jeśli przyświeca Ci jeden konkretny cel, a mianowicie – chcesz za wszelką cenę nieść pomoc innym, obowiązkowo powinieneś postawić na fundację, która jest niczym innym jak organizacją altruistyczną, która ukierunkowana jest na niesienie dobra i wsparcia określonej grupie społecznej i jej celem jest takie działanie, żeby nie doszło do godzenia w czyjeś interesy, ale też żeby z owej działalności wynikało określone dobro społeczne. Wystarczy, że masz garstkę przyjaciół, dodatkowe środki pieniężne, którymi chcesz się podzielić z innymi, a to, co chcesz robić nie będzie godziło w interesy i normy powszechnie obowiązujące w granicach RP.

Fundacja w kwestiach formalnych natomiast jest organizacją, która ma charakter pozarządowy. Jest ona stworzona po to, żeby funkcjonowała w celach społecznych oraz jako gospodarcza placówka, jaka ma nieść użytek ogólny. Najczęściej fundacja jest ukierunkowana na konkretną grupę społeczną. Przeważnie wyposaża się ją w majątek jaki stanowi kapitał w pełni wydzielony na rzecz realizację celów zawartych w statusie i programie działania fundacji. Należy także podkreślić, że osoba, która decyduje się na powołanie tego typu działalności jest określana z perspektywy formalnej i prawnej fundatorem. To on decyduje poprzez oświadczenie woli, które składa natomiast przed notariuszem, jakiego typ organizację zakłada i co ta organizacja ma w praktyce czynić. Warto też nadmienić na koniec, iż fundacja zawsze otrzymuje osobowość prawna, a dzieje się to na skutek wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.