Ten tekst powstał z myślą o wszystkich, którzy w najbliższym czasie planują założyć swoją fundację. Dowiecie się z poniższej lektury tego, na czym bazuje taka organizacja i czym się ona konkretnie odznacza. Więcej w dalszych częściach.

Podstawą działania fundacji, nieważne jakiego typu i na jak szeroką skalę, okazuje się zwłaszcza posiadanie programu. Statut jest niezbędny, bowiem to za jego pośrednictwem uzyskuje się formalną, prawną zgodę na to, żeby działać powszechnie. Kluczowe jest, żeby podmiot, o którym mowa nie godził w interesy RP. Co więcej, trzeba postawić także na to, jaki jest konkretny cel przyświecający fundatorowi. I tak, nie bez znaczenia okazuje się sam fakt, kto ma być tym założycielem, czyli właśnie z prawnego punktu widzenia fundatorem. Kiedy zaś już się ustali określony statut, a wszystko w tej materii zostanie dopięte na przysłowiowy ostatni guzik, konieczne staje się stworzenie corocznego sprawozdania. Taki raport to skrupulatny plan z działalności fundacji. Wynika to przede wszystkim z obowiązków prawnych, jakie są narzucone w tym aspekcie odgórnie, prawnie w naszym kraju i tyczą się każdego bez wyjątku. Wspomniane sprawozdanie obowiązkowo musi zawierać nazwę fundacji, jej adres i siedzibę, a także datę dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli nadania osobowości prawnej. Dodatkowo, trzeba także przekazać informację o działalności gospodarczej, o zasadach i zakresie działalności statutowej i jej formie. Ponadto, nieodzownym elementem jest też odpis uchwal zarządu fundacji.