Co trzeba zrobić, aby założyć fundację? Na czym ma się ona opierać w praktyce? Jakie ułatwienia dla