Istnieje sposobność założenia organizacji charytatywnej, która będzie funkcjonowała formalnie jako fundacja. W tym zakresie trzeba jednakże spełnić kilka specyficznych warunków prawnych. O jakich regulacjach i wymogach mowa? Sprawdź w dalszych fragmentach.

Założenie fundacji okazuje się na dziś dzień przede wszystkim bardzo ułatwione i zdecydowanie trzeba o tym wspomnieć, ponieważ niektórzy może i chcieliby mieć fundację z prawdziwego zdarzenia, ale niestety w obawie przed szeregiem wiążących się z tym wielorakich typów formalności niezbędnych do spełnienia, rezygnują. Założenie fundacji powinno bazować w głównej mierze na tym, że wymyślamy sobie, czym chcemy się zająć i sprawdzamy, czy aby na pewno są to zagadnienia, które oparte są na wspieraniu dobra i wartości pozytywnych. Regulacje prawne dopuszczają dużo ułatwień, ale pod warunkiem, że fundacja ma siedzibę w Polsce – nie musi ograniczać się wyłącznie do placówki na terenie Polski, ale w Polsce także musi mieć swoje biuro.

Ponadto musi ona działać zgodnie z tym, jakie są normy obowiązujące w Polsce, czyli nie może godzić w szeroko rozumiane interesy państwowe. Warto także dodać, że regulacje prawne umożliwiają rozliczne ułatwienia, a do tego zalicza się zwolnienia podatkowe z zakresu źródeł przychodów fundacji. Można zatem wspomnieć w tym aspekcie o nabywaniu na mocy spadku, ale też w postaci darowizny pieniędzy oraz w formie zapisu. Jeszcze inna kwestia to, że bardzo duża lista regulacji prawnych odnosi się do kwestii formalnych tyczących się nie tylko rozliczenia, ale też i kontroli realizowanej przez organy państwowe oraz prowadzenia fundacji.